Nia Michaels
King Monarch
2011
tin and tin type photo
7" X 6"