*Portfolio* > Sold work

Star
Star
tin and tin type photo
4 1/2" x 6"
2011