*Portfolio* > Series

St. Dominic, Patron Saint of Astronomy
St. Dominic, Patron Saint of Astronomy
Tin and tin type photo
6.5" x 5"
2013

SOLD