*Portfolio* > Sold work

'Pikes Peak'
'Pikes Peak'
vintage tin
5" x 6'
2014