*Portfolio* > Sold work

White Rose
White Rose
vintage tin
7" x 5"