*Portfolio* > Sold work

25
25
Tin and tin type photo
4" x 4"

SOLD